Vad Boostat än gör så ska din hälsa och ditt intresse för gaming alltid stå i centrum. Vi fokuserar mindre på prestation och mer på själva upplevelsen.